• Home
  • ท่าช้าง
loading...

วัดพระแก้ว หรือชื่อเต็มว่า วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง และเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2325 ตามแบบวัดพระศรีสรรเพชญในสมัยอยุธยา และมีพระราชประสงค์ให้เป็นที่ประดิษฐาน “พระแก้วมรกต” กลางห้อง ในบุษบกทองคำพร้อมด้วยพระพุทธรูปสำคัญมากมาย รวมไปถึงเป็นสถานที่ทางบำเพ็ญพระราชกุศล โดยเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ ภายในพระอุโบสถได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม ตั้งแต่เพดานถึงพื้น ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปสำคัญอีกมากมายตามอุโบสถต่างๆ อาทิเช่น ปราสาทพระเทพบิดร พระศรีรัตนเจดีย์ พระสุวรรณเจดีย์ พระมณฑป นครวัดจำลอง และมีจิตรกรรมตามฝาผนัง ที่พระระเบียง ซึ่งมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังเรียงต่อกันยาวตลอดฝาผนังทั้ง 4 ทิศ พระอัษฎามหาเจดีย์ ยักษ์ทวารบาล เป็นต้น และการไปเที่ยวชมวัดพระแก้วต้องไม่พลาดที่จะขอพรพระแก้วมรกต ดังนั้น การเข้าไปชมวัดพระแก้ว ซึ่งเป็นเขตพระราชฐานอีกทั้งยังเป็นสถานที่สำคัญยิ่งของชาติ จึงต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสถานที่ และควรปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัด ทั้งนี้ หากเครื่องแต่งกายไม่เหมาะสมหรือถูกต้อง ทางพระราชวังได้จัดเตรียมเสื้อผ้าให้ยืมฟรี บริเวณประตูวิเศษไชยศรี แต่ต้องวางเงินประกันชิ้นละ 100 บาท กับบัตรประชาชนเอาไว้ และเมื่อเอาชุดมาคืน ทางเจ้าหน้าที่ก็จะคืนทุกอย่างให้  หากใครที่สนใจ อยากชมบรรยากาศพระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว สามารถมารับชมความสวยงาม อารยธรรม สถาปัตยกรรมของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร […]

วัดโพธิ์ หรือชื่อเต็มว่า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกและเป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๑ แห่งราชวงศ์จักรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาวัดโพธารามวัดเก่าที่เมืองบางกอกสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นวัดหลวงข้างพระบรมมหาราชวัง วัดโพธิ์ถือได้ว่าเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทย และยังเป็นพระอารามหลวงที่มีความสำคัญมาก ทรงถือเป็นพระราชประเพณี ที่จะทรงบูรณะซ่อมแซมวัดนี้ทุกรัชกาล นอกจากนี้วัดโพธิ์ยังเป็นเสมือนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย เพราะเป็นแหล่งรวบรวมวิชาความรู้ด้านต่างๆ ทั้งประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และการแพทย์ ภายในวัดยังเป็นแหล่งผู้เชี่ยวชาญงานศิลปกรรมสาขาต่างๆ ที่ได้ทุ่มเทผลงานสร้างสรรค์พุทธสถานที่ประดับอยู่ในวัดพระอารามหลวงแห่งนี้ จึงเปรียบได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรก ที่รวมเอาภูมิปัญญาไทยไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานได้เรียนรู้อย่างไม่จบสิ้น และเป็นสถานที่ๆแฝงความอัศจรรย์ใจอีกมากมายแก่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็น  1. มหัศจรรย์พระไสยาส  พระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ โดยมีลักษณะพิเศษ คือ มีประดับมุกภาพมงคล 108 ประการที่พระบาท 2.มหาเจดีย์ขนาดใหญ่ 4 องค์ องค์พระเจดีย์นั้น เป็นแบบเจดีย์ย่อไม้สิบสอง ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบ อันประกอบด้วย พระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 1 – 4 3.ภายในพระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากร เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ซึ่งรัชกาลที่ 1 ทรงอัญเชิญมาจากวัดศาลาสี่หน้า ด้วยประสงค์ตั้งมั่นแน่วแน่ว่า นี่จะเป็นพระนครอย่างถาวร และแน่นอนว่า ยังมีอีกหลายสิ่งอัศจรรย์ใจและความงดงามที่รอให้ทุกคนมาค้นหาไปพร้อมกับเรา ไม่ว่าจะเป็นการนวดแผนโบราณไทยที่วัดโพธิ์ […]

ซื้อบัตรโดยสาร Boat 4U