วัดอรุณราชวราราม

ถ้าใครที่เดินทางมากับเรือ CRL BOAT4U คงต้องสะดุดตากับพระปรางค์องค์ใหญ่อันสวยงามโดดเด่นเป็นที่แน่นอน นั่นคือ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร หรือคนไทยเรียกกันสั้นๆว่า วัดอรุณฯ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดแจ้ง และมีชื่อเดิมว่า วัดมะกอก เป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง  ถือได้ว่าเป็นวัดที่มีศิลปกรรมที่มีความสง่าและมีความโดดเด่น ก่อสร้างโดยช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งมีลวดลายงดงามในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ได้เสด็จมาประทับที่พระราชวังเดิม และได้ทรงปฏิสังขรณ์วัดอรุณฯใหม่ทั้งวัด แต่ยังไม่ทันสำเร็จก็สิ้นรัชกาลที่ 1 สมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทรได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระองค์ได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ต่อมา และพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดอรุณราชวราราม” 

และสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเยี่ยมชม ควรแต่งกายสุภาพและระมัดระวังในการเดินชมความสวยงาม เนื่องจากมีพื้นต่างระดับและมีบันไดสูงชันบางช่องทาง และที่สำคัญไม่ควรสัมผัสผนังกำแพงเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นวัดอรุณฯ จึงเป็นอีกหนึ่งศาสนสถานสำคัญที่ทรงคุณค่า งดงามด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมมากมายที่ควรค่าแก่การศึกษา ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวต่างมาเยี่ยมชม และบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

สอบถามรายละเอียด
ซื้อบัตรโดยสาร Boat 4U