วัดโพธิ์

วัดโพธิ์ หรือชื่อเต็มว่า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกและเป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๑ แห่งราชวงศ์จักรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาวัดโพธารามวัดเก่าที่เมืองบางกอกสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นวัดหลวงข้างพระบรมมหาราชวัง วัดโพธิ์ถือได้ว่าเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทย และยังเป็นพระอารามหลวงที่มีความสำคัญมาก ทรงถือเป็นพระราชประเพณี ที่จะทรงบูรณะซ่อมแซมวัดนี้ทุกรัชกาล นอกจากนี้วัดโพธิ์ยังเป็นเสมือนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย เพราะเป็นแหล่งรวบรวมวิชาความรู้ด้านต่างๆ ทั้งประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และการแพทย์ ภายในวัดยังเป็นแหล่งผู้เชี่ยวชาญงานศิลปกรรมสาขาต่างๆ ที่ได้ทุ่มเทผลงานสร้างสรรค์พุทธสถานที่ประดับอยู่ในวัดพระอารามหลวงแห่งนี้ จึงเปรียบได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรก ที่รวมเอาภูมิปัญญาไทยไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานได้เรียนรู้อย่างไม่จบสิ้น และเป็นสถานที่ๆแฝงความอัศจรรย์ใจอีกมากมายแก่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็น 

1. มหัศจรรย์พระไสยาส  พระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ โดยมีลักษณะพิเศษ คือ มีประดับมุกภาพมงคล 108 ประการที่พระบาท

2.มหาเจดีย์ขนาดใหญ่ 4 องค์ องค์พระเจดีย์นั้น เป็นแบบเจดีย์ย่อไม้สิบสอง ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบ อันประกอบด้วย พระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 1 – 4

3.ภายในพระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากร เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ซึ่งรัชกาลที่ 1 ทรงอัญเชิญมาจากวัดศาลาสี่หน้า ด้วยประสงค์ตั้งมั่นแน่วแน่ว่า นี่จะเป็นพระนครอย่างถาวร

และแน่นอนว่า ยังมีอีกหลายสิ่งอัศจรรย์ใจและความงดงามที่รอให้ทุกคนมาค้นหาไปพร้อมกับเรา ไม่ว่าจะเป็นการนวดแผนโบราณไทยที่วัดโพธิ์ เป็นที่รู้จักกันดีของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ถ้าสนใจอยากมาชมความสวยงาม สามารถเดินทางโดยเรือ CRL BOAT4U มาลงที่ท่าช้างก็จะได้เที่ยวชมไปพร้อมกันกับเรา 

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ซื้อบัตรโดยสาร Boat 4U