ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค (Yodpiman River Walk)

ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค เป็นอีกหนึ่งคอมมูนิตี้มอลล์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่สามารถเดินทางไปได้อย่างสะดวกสบายด้วยเรือ CRL BOAT4U ที่มีให้บริการ  และต้องบอกว่าที่นี่มีร้านอาหารให้นั่งรับประทานยามเย็นในบรรยากาศอันแสนอบอุ่นริมแม่น้ำเจ้าพระยาในยามพระอาทิตย์ตกดิน

ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค ถูกตกแต่งเพื่อให้เข้ากับทัศนียภาพอย่างสวยงามในสไตล์นีโอ คลาสสิค โคโลเนียลที่ได้รับอิทธิพลมาจากต่างชาติในยุครัตนโกสินทร์ ภายใต้คอนเซปต์ ไทย เฮอริเทจ มอลล์ โดยภายในก็มีการตกแต่งจากเรื่องราวของประวัติศาสตร์ในยุคอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์ ตัวอาคารแบ่งเป็นทั้งหมด 6 อาคาร ได้แก่ อาคารสยามปราการ   อาคารวิมานอโยธยา  อาคารนาวาพาณิชย์  อาคารวิจิตพระนคร อาคารยอดพิมานธานี  และอาคารบุรีสราญ ทั้งนี้ ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค ยังเป็นอาคารที่มีทางเดินริมน้ำที่ยาวที่สุดในกรุงเทพมหานครอีกด้วย 

และหากเดินทางไปยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค แน่นอนว่าคุณจะได้พบกับตลาดยอดพิมาน ซึ่งเป็นศูนย์กลางค้าส่ง ค้าปลีกผัก ผลไม้ และดอกไม้  หรือที่รู้จักกันดีว่า “ปากคลองตลาด” ซึ่งเป็นตลาดค้าปลีกค้าส่งดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยยักษ์ใหญ่ รู้จักกันเป็นอย่างดีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่ชื่นชอบวิถีชีวิตที่แท้จริงของพ่อค้าแม่ค้าในย่านปากคลองตลาด ซึ่งถือเป็นเสน่ห์ที่สำคัญของ“ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ซื้อบัตรโดยสาร Boat 4U