พระบรมมหาราชวัง

วัดพระแก้ว หรือชื่อเต็มว่า วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง และเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2325 ตามแบบวัดพระศรีสรรเพชญในสมัยอยุธยา และมีพระราชประสงค์ให้เป็นที่ประดิษฐาน “พระแก้วมรกต” กลางห้อง ในบุษบกทองคำพร้อมด้วยพระพุทธรูปสำคัญมากมาย รวมไปถึงเป็นสถานที่ทางบำเพ็ญพระราชกุศล โดยเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ ภายในพระอุโบสถได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม ตั้งแต่เพดานถึงพื้น ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปสำคัญอีกมากมายตามอุโบสถต่างๆ อาทิเช่น ปราสาทพระเทพบิดร พระศรีรัตนเจดีย์ พระสุวรรณเจดีย์ พระมณฑป นครวัดจำลอง และมีจิตรกรรมตามฝาผนัง ที่พระระเบียง ซึ่งมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังเรียงต่อกันยาวตลอดฝาผนังทั้ง 4 ทิศ พระอัษฎามหาเจดีย์ ยักษ์ทวารบาล เป็นต้น และการไปเที่ยวชมวัดพระแก้วต้องไม่พลาดที่จะขอพรพระแก้วมรกต

ดังนั้น การเข้าไปชมวัดพระแก้ว ซึ่งเป็นเขตพระราชฐานอีกทั้งยังเป็นสถานที่สำคัญยิ่งของชาติ จึงต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสถานที่ และควรปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัด ทั้งนี้ หากเครื่องแต่งกายไม่เหมาะสมหรือถูกต้อง ทางพระราชวังได้จัดเตรียมเสื้อผ้าให้ยืมฟรี บริเวณประตูวิเศษไชยศรี แต่ต้องวางเงินประกันชิ้นละ 100 บาท กับบัตรประชาชนเอาไว้ และเมื่อเอาชุดมาคืน ทางเจ้าหน้าที่ก็จะคืนทุกอย่างให้

 หากใครที่สนใจ อยากชมบรรยากาศพระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว สามารถมารับชมความสวยงาม อารยธรรม สถาปัตยกรรมของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ด้วยการเดินทางไปกับเรือCRL BOAT4U ที่รออำนวยความสะดวก

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ซื้อบัตรโดยสาร Boat 4U