ล้ง1919

โครงการ “ล้ง 1919” (LHONG 1919)

 โครงการ “ล้ง 1919” (LHONG 1919) คือ โครงการแหล่งท่องเที่ยวเชิง Heritage โดดเด่นด้วยศิลปะเชิงอนุรักษ์ ที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ไทยจีน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบไปด้วยส่วนประกอบสำคัญดังนี้ 

1. ศาลเจ้าแม่หม่าโจ้ว (MAZU) คลองสาน อายุมากกว่า 167 ปี สิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมใจ ของชาวจีนในแผ่นดินไทย

2. อาคารจัดงานอีเว้นท์ หรืองานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ

3. ลานกิจกรรมกลางแจ้ง

4. Co-Working Space

5. ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดีไซน์ งานฝีมือ จากศิลปินร่วมสมัยรุ่นใหม่

6. ร้านอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำ อาทิ ร้านนายห้าง, ร้านอาหาร โรงสี, ร้านกาแฟ ฯลฯ 

7. บริเวณที่นั่งพักผ่อนระเบียงริมแม่น้ำเจ้าพระยา

8. ท่าเรือสัญจรทางแม่น้ำเจ้าพระยา

9. ศิลปวัฒนธรรม อาทิ อาคารไม้สถาปัตยกรรมจีนโบราณ, ภาพจิตรกรรมฝาผนังจากปลายพู่กันจีน

10. ท่าเรือหวั่งหลี ซึ่งเป็นท่าเรือส่วนบุคคลสำหรับเดินทางทางน้ำมายัง “ล้ง 1919” โดยเฉพาะ

สำหรับโครงการ “ล้ง 1919” (LHONG 1919) ท่าประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย-จีน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งอยู่บนถนนเชียงใหม่ เขตคลองสานสามารถเดินทางอย่างสะดวกสบายและรับชมทัศนียภาพอันสวยงามของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเรือ Boat4U เรือท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ทันสมัย มีมาตรฐาน และปลอดภัยสูงสด

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ซื้อบัตรโดยสาร Boat 4U